Fem mann er i fullt arbeid med å få på plass kortspantene på bankskøyta. Fra venstre: Jørgen Myhr, Kasper K. Hansen, Lars Leine, Johan Kaarud og Georg Nilsen. Fem mann er i fullt arbeid med å få på plass kortspantene på bankskøyta. Fra venstre: Jørgen Myhr, Kasper K. Hansen, Lars Leine, Johan Kaarud og Georg Nilsen.

Siste spant på plass

Med forsterka arbeidsstyrke fra Hardanger Fartøyvernsenter er de siste spantene i ferd med å komme på plass på bankskøyta. Det er kortspantene i baug og akter, som nå er satt sammen. Dermed er hele «skjelettet» komplett.
Torsdag var fire mann fra Fartøyvernsenteret på plass sammen med den lokale båtbyggeren, Lars Leine. Danske Kasper K. Hansen er byggeleder når Morten Hesthammer må være andre steder. Han forteller at det denne uka og kommende uke vil bli arbeidet intenst med garnering, dvs innvendig kledning av båten.
-Vi legger først den øverste, utvendige bordgangen for å stive av hele konstruksjonen. Deretter begynner vi å legge bord på innsida, opplyser Hansen.
-Hvilke dimensjoner snakker vi om her?
-Utvendig skal det legges 2,5 tommers, eller 65 mm, plank. Innvendig er dimensjon 55 mm. Så det er kraftige greier.
-Du kaller innvendig kledning for garnering. Hva heter den utvendige kledninga?
-Det er skipets hud, slik vi mennesker har hud utenpå skjelettet. Verre er det ikke, smiler dansk/norsk Kasper fra Hardanger.