Målargongen må ned et lite hakk, og Lars holder en kloss mot planken slik at Josefine kan gi den en dask med slegga.

Spredd, men samlet

Første del av dagen startet på samme måte som gårsdagen sluttet, i knestående. I løpet av formiddagen fikk vi slettet ferdig fra kjølsvinet og oppetter skutesidene et stykke. Om stemningen er god eller dårlig er ikke alltid så godt å si når man holder på med et stykke arbeide hvor man sånn sett blir gående i sin egen verden. Det som er sikkert er at vi nok alle er godt fornøyde med å kunne reise oss opp igjen. I alle fall kan vi det i perioder. Laget på 5, som slettet spant, har nå blitt spredd ut på flere forskjellig oppgaver.

Josefine og Jørgen har gått i gang med å lage den nederste garneringsplanken, som er den innvendige kledningen. Planken legger vi ca 17 cm vekk fra kjølsvinet sånn at man kan komme ned til kjølen mellom spantene. Derifra og opp til slaget blir det lagt planker tett i tett som er 55 mm tykke, videre oppover blir det forskjellige tykkelser på livholt, bjelkeveger og revisé. Det er mange navn på de forskjellige plankene oppetter skutesidene innvendig i fartøyet.

Johan er i gang med å lage maskinfundament, så her får man følelsen av at det er like før sjøsetting. Kasper og Lars har holdt på med den øverste bordgangen, og med hjelp av oss andre fikk de bøyd framhalsene på. Halsene er de plankene som ligger mot stevnene. En framhals og en akterhals. Georg har hanglet litt med forkjølelse de siste dagene, og på jobb har han hanglet litt med både den ene og den andre. Litt sletting og litt hudplank.

Sjøl var jeg mektig glad for å være ferdig med sletting, men så fort er det ikke gjort. Før vi legger inn revisé må spantetoppene slettes, så nå har jeg funnet meg et hull akterut i fartøyet hvor jeg kan hugge med skarøks, høvle og få spantetoppene på geledd. Akterskipet er ganske så krumt i dekkslinjen, så reviséen skal hugges ut i fasong og legges dødt inn mot tømmeret. Det ser jeg fram til å jobbe med, men det får jeg fortelle om en annen dag.

18.11.14
Morten Hesthammer