1510

Vi lager et par støpemaler

Det er mange forskjellige operasjoner som skal til for å bygge denne Bankskøyta, i likhet med det å bygge andre fartøy. Det er ikke alle operasjoner som ligger innenfor eget fagfelt, men som krysser over i andres områder. Her for et par dager siden laget Lars og jeg noen støpemaler av halegatt. Om noen lurer på hva et halegatt er for noe så er det et beslag med et hull hvori man kan føre et tau og da som regel et fortøyningstau eller slepetrosse e.l. Nå kommer ordet gatt i fra nederlandsk/tysk og betyr hull så alle ordene i vårt fartøybyggerspråk med gatt, f.eks. spygatt, skivgatt, hummergatt, bussgatt osv., har det til felles at de er felt rett igjennom treverket. Halegattene vi lager har riktignok et åpent hull slik at man slipper å tre tauet igjennom, men fører det ned i hullet igjennom slissen i toppen av hullet. Halegattet skal nemlig sitte ovenpå topprekka og se til at tauverket ikke gnager seg ned i treverket.

Vel, vi har altså laget et par støpemaler, og da må vi tenke på hvordan disse skal gå fra å være laget i treverk til å bli jern. Malene skal legges i en kasse med sand og lage et avtrykk i sanda som deretter blir fylt opp med jern. Enkelt og greit. Clouet er bare å få malen ut av sanda uten at den river med seg hjørner av sanda slik at avtrykket ikke er slik vi ønsker. I vårt tilfelle er det umulig å lage et avtrykk av hele gjenstanden og samtidig få den ut igjen som beskrevet. Derfor har vi laget malen i to deler som passer sammen til en helhet. Da må vi passe på at delingslinja er det høyest og smaleste hele veien, og det er ikke så enkelt. Vi er jo som sagt inne i et fagfelt som ikke er vårt eget, men modellsnekkerens. Disse karene lager modeller som kan deles opp i mange mindre deler og allikevel danne helheten. Det blir som et puslespill i 3D og vel så det. Vi er altså heldige at våre modeller kun skal deles i to, og at det er rimelig enkelt å tenke seg prosessene.

Når vi nå har våre modeller klare blir de sendt til et jernstøperi, og der har de en hengslet kasse hvor malen blir lagt i sand. Når man så åpner lokket har vi et sandavtrykk i bunnen og ett i topplokket. Om vi har vært dyktige nok og de klarer å få malene ut av sanda vel å merke. Så blir lokket stengt slik at avtrykkene passer sammen, og gjennom et påfyllingshull og et luftehull får man fylt opp avtrykket, og vips så har vi et par halegatt i jern. Enkelt nok i teorien, vi lurer fortsatt på om de får malene våre ut av sanda!

15.10.15
Morten Hesthammer