Venstre oppe: Johan har skjært ut planken slik at den passer ovenpå rekka. Venstre nede: Georg sjekker at vinkelen er rett. Midten nede: Johan er ferdig med første del av lista og har spendt den fast. Høyre: Georg finhøvler overflaten, og så skal lista tvinges ned på rekka og boltes fast.

Sliterekke og dorryer

At denne bankskøyta har godt med tømmer er jeg etter hvert inneforstått med, så det kommer ikke som noen stor overraskelse at det ovenpå topprekka ligger en slitekant. Ovenpå den 9 cm tykke topprekka er vi nå i gang med å lage en avrundet eikeplanke på 8 cm tykkelse. Eikeplanken fyller hele den flate bredden av rekkeplata og har den misjonen at den skal verne rekka mot slitasje når dorryene ble satt ut eller heist om bord igjen. Den stiver nok også midtpartiet av rekka godt opp, for det må jo ha hendt at dorryene slang inn i rekka når de tok dem om bord i sjøgang der ute på fiskefeltet.

Ute på fiskefeltet, altså ute på bankene, ankret man opp og skøyta blei liggende som et logiskip og fiskemottak for sitt eget lag. Tenke seg til å ligge der midt ute i havet for så å ro rundt i en liten åpen båt. Det kan vel ikke alltid ha vært fint vær, og hva med tåke? Og hva slags båter var disse dorryene som de brukte? Ifølge Knut Maaseide, som er en kapasitet på fartøy og båter fra Sunnmøre og kanskje langt utenfor det også, plukket sunnmøringene opp ideen med disse små flatbunnete dorryene fra amerikanerne som også brukte slike til bankfiske. Fra omkring 1850 kom dorryene i bruk ved Grand Banks ved Newfoundland, og da de både var praktiske og billige slo de godt an på Sunnmøre. Båtene skal være stabile i sjøen, spesielt etter at de har fått litt vekt om bord og da helst i form av fisk, og praktiske å stue om bord på moderskipet. De kunne der stables i hverandre og tok således ganske liten plass. Båtbygger Ragnvald Holvik ved Sunnmøre Museum bygger en slik dorry som skal om bord i bankskøyta. Da får vi se om slitelista som Johan og Georg holder på med tåler at båten til Ragnvald blir dratt over rekka.

Som sagt bruker vi eik til sliterekka, men på modellen er det en planke av ubestemmelig art. Den er lysere enn eik, så vi ser ikke bort ifra at man også har brukt andre treslag, f.eks ask, osp, bjørk eller et annet lauvtre. I løpet av morgendagen blir planken sannsynligvis boltet fast. Brikkene faller fort på plass nå, så det går mot slutten for denne fasen.

19.10.15
Morten Hesthammer