Venstre: Topprekka og akterstevnen i fin harmoni. Midten: Forut på dekket hvor lufteluka er på plass og beitinger og palstøtte står fint oppstilte med beitingåsen mellom seg. Høyre oppe: Lasteluka har fått lemmer og skalkejernene er felt på plass. Høyre nede: Nærbilde av lufteluke og arrangementet på fordekket.

Detaljer

Detaljer kan være så mangt, og ofte har vi lett for å henge oss opp i dem. Er det ikke sånn at detaljer ofte skaper problemer? At vi derfor bør prøve å se det store bildet, i stedet for å være så opphengt i ting som ofte ikke betyr noe i den store sammenhengen? Det er vel gjerne sånn, men innenfor eget fag er jeg svært glad i detaljer og elsker å få øye på nye detaljer som jeg ikke kjente til fra tidligere. Nå er det sånn at jeg har mine ting jeg er opptatt av og syntes er viktig innenfor det vi jobber med, mens Peter f.eks. er enda mer opptatt av det prosessuelle enn det jeg er. Vi finner rett og slett glede og irritasjon over forskjellige detaljer innenfor det samme temaet.

I to uker har jeg vært borte fra Ålesund og Bankskøyta uten at det ser ut til å ha betydd noe for framdriften. De som har vært her har klart seg utmerket godt og det er derfor hyggelig å komme tilbake å se at her faller detaljene på plass. Topprekka er ferdig, boltet og høvlet. Skandekket er slipt og de to nederste skansekledningsbordene er klare til montering. Dvs. at de har blitt staffet og fått en hulkil i nedre kant. Og ikke minst har det skjedd noe med lukene. Lukelemmene over lastelukene er ferdige, en kappe med skyveluke er godt på gang, en lufteluke er ferdig og montert og beitingåsen er boltet fast til beitinger og palstøtte. Det er riktig flott laget alt sammen!

Nå står man midtskips eller lenger akterover og ser framover kan man ikke overse de tre «pinnene» som stikker opp av dekket, og er like høye som stevnen. Tidligere har de stått der litt uflidde uten egentlig å spille på lag. Nå som de er frisert på toppene og dandert til datidens stil, og attpåtil blitt sammenlenket med denne beitingåsen så ser de dresset opp og elegante ut. Beitingåsen ligner et bæreåk og får det hele til å se litt skulpturelt ut. Men altså, dette er ikke kunst men håndverk. Jeg holdt på å skrive bare håndverk, men da ville det høres ut som om jeg setter håndverk statusmessig  under kunst og det gjør jeg ikke. Jeg vil heller si at jeg ofte setter dem likt. Så fikk jeg sagt det og.

Selv om detaljene nå begynner å komme på plass er det fortsatt en del igjen, og jeg gleder meg stort over å holde på med dem sammen med de andre. Jeg vil nesten karakterisere meg selv som detaljist.

10.10.2015
Morten Hesthammer