Venstre: Morten sletter garnering i lasterommet. Midten: Georg avslutter dørken, og i bakgrunn kan vi se Kasper med pumpestokken gjennom dekket. Høyre: Johan lager eikeklossene som skal holde baugrullen på plass.

Atter en dag i lasterommet

Det er selvsagt ikke til å unngå at disse innleggene blir farget av hva jeg selv tenker og er mest involvert i i løpet av arbeidsdagen. Av og til våkner jeg om morgenen og har noen tanker om detaljer og dette må vi huske osv., så det er tydelig at jeg faktisk er opptatt av dette også om natta. Burde nesten skrive overtid når jeg har slike tanker døgnet rundt!

Vel, jeg har stort sett oppholdt meg i lasterommet på Bankskøyta også i dag. Dørken er ferdig, og nå er jeg i gang med å slette garneringa i lasterommet, mens Josefine står i lugaren forut og gjør samme jobben. Nå er det ikke sånn at vi må høvle eller hugge vekk en hel masse for at garneringa skal bli fin, men vi hugger bort kanter slik at plankene ligger like langt inn i rommet. Tidligere blei dette gjort med skarøks, stort sett, og det er også det verktøyet vi holder oss til, stort sett. Da er det en fordel at bolter og spikerhoder ligger så langt inn i treverket at man ikke hugger i disse, og det gjør de som regel ikke. Hodene ligger rett under overflaten av garneringa, så da må vi enten hugge rundt dem eller slå dem lengre inn. Boltene er ferdig klinka, så dem kan vi ikke gjøre noe med. I lasterommet er det lavt under bjelkene og glatt å stå ut på garneringa som også går skrått oppover. Jeg blei stiv i ryggen og «sur» da jeg kjørte økseeggen i en bolt, men det er bare en del av gamet.

Georg lager lemmer til dørken, for midtskips blir det lemmer i dørken som kan åpnes. Det skal en hel del ballast ned under dørken, og det er alltid godt å kunne følge med på hvordan det ser ut nede i bunnen av båten (inne). Aktenfor har oss Kasper satt opp pumpestokken, et trerør som skal fungere som en lensepumpe. Foreløpig går den gjennom dekket og står oppstilt på en bukk på maskinfundamentet. Pumpestokken gikk tidligere helt ned til bunnen, men pga. maskinen må den kappes over denne, og så kobler vi på et rør eller slange videre ned til bunnen hvor røret får tak i eventuelt vann som kan lenses over bord. En bedre beskrivelse av pumpestokken må jeg komme med når vi har embert, ventil og beslag klare.

Ellers går Kasper nå i gang med å lage dørk og skott i skipperlugaren. Da får vi etablert alle rommene i båten. Lugaren er bare et lite krypinn, og som på så mange andre småfartøy ligger skipperens lugar akterut, tett på kompass og styring. Selv om lugaren er liten er det plass til 2 køyer, en i hver side helt ute i borde. Derfor har ikke skipperen kunnet ha en egen lugar, men har delt med en eller annen bas. Noen stor forskjell på høy og lav har det jo ikke vært plass til om bord i et så lite fartøy, og det har man gjerne forsøkt å få til allikevel. Da har man vist forskjellen med forskjellig malingsteknikker, puter på benkene, finere listverk osv, i tillegg til at man kun er to på lugaren akterut. Forut var det 7 køyer, og selvsagt da mer regntøy, fuktige klær og menneskelige lukter og lyder. Det har gjerne vært den største forskjellen fra lugaren forut til akterut. Innredningen i lugarene skal Lars bygge i løpet av våren, slik at båten er mest mulig komplett ved sjøsettinga i april.

Bankskøyta er konstruert for å ligge ute på fiskefeltet med et anker ute. Ankertrossa gikk da over en rulle som går ut gjennom breitømmeret på siden av stevnen. Store eikeklosser er boltet framom breitømmeret slik at rulla har noe å henge i. Johan er nå i gang med å lage til disse eikeklossene, og feller disse inn i skansekledninga. Så får vi håpe at vi får dreid den kraftige rullen snart. Det er artig når slike uvanlige detaljer kommer på plass, og det er lærerikt for å forstå hvordan fartøyene har vært brukt. Bygginga av fartøyet er faktisk en god historieleksjon for min del. Det er jeg glad for; jeg var ingen kløpper i historie på skolen, men i det virkelige livet der er jeg med!

14.11.15
Morten Hesthammer