Venstre: Johan er i gang med å lage tønneluka i framkant av ruffen. Lukesamling: Skissen viser hvordan ruffens karm kommer til å se ut når den er ferdig. For et trenet øye vil man se at den ene delen er hakket (brystet) inn i den andre. Slik blir det på Bankskøyta. Luke Svanhild: Dette er en annen måte å felle sammen sider og endestykker i en luke. Det er nesten som om de to delene er laftet sammen.

Å  lage en luke

I våre dager er nok uttrykket å lage en luke mer brukt i sportssammenheng enn i fartøybygging. I begge sammenhenger er det snakk om å lage en åpning, og når det gjelder Bankskøyta så er det lukekarmene vi nå er i gang med å lage til. For å få dette på Liaaen vis har vi studert modellen, tatt ut dimensjoner og er nå i gang.

Når det gjelder dimensjoner, så har nok Liaaen vært typen som i alle fall skulle være sikker på at ting var sterke nok om bord. Det ser vi på dimensjoneringen av topprekke, bjelkeveger/revisé, skansekledning osv. Kraftige saker. Dette går også igjen på lukekarmene, og når det nå settes på plass virker det klumpete og kraftig, men jeg regner med at når helheten er klar forsvinner dimensjonene i hverandre og blir til et harmonisk uttrykk. Lastelukas karm, som ofte ligger på 3 tommer (75 mm) i tykkelse, er hele 5 tommer (125 mm) tykk så Liaaen har nok forventet det verste der ute på fiskebankene. Sterkt nok blir det.

Jeg nevnte at vi har studert modellen for å lage hjørnesamlingene på samme vis som Liaaen har gjort på modellen. Det er ingen ukjent metode han har brukt, og av de metodene vi har sett på fartøy er det den enkleste og mest brukte på Vestlandet. Her lages sidestykkene først, og så er «gavlene» lagt imellom og brystet inn i sidestykkene. Se skisse. Da låses gavlene av og kan hverken komme ut eller trykkes inn. Denne metoden er brukt både på lukene, og på ruffens karm. En annen metode som er mye brukt vises på den andre skissa, og her er sider og endestykker sinket, eller nova som det også kalles, i hop. Da er det viktig å ha riktig helning på alle flater i flatene slik at vann ikke trenger inn. Når lukene er høye er dette en bedre metode .

Etter at lukekarmen er laget festes den med bolter og trenagler til bjelkelaget. Boltene holder karmene på plass selvsagt, mens trenaglene som har en større diameter enn boltene er gode å ha for å se til at lukekarmene ikke drives inn. Selv såpass store dimensjoner vi kunne bøye seg når vi driver dekket rundt lukekarmene, og det ønsker vi ikke at de gjør.

16.03.15
Morten Hesthammer