Venstre: Bildet viser hvordan dekksplanke nr. 2 fanger opp enden av den første planken utenfra. Høyre: Et stykke til høyre for dekksplankene kan vi se strekene vi har satt på bjelkene. Disse ligger i hva vi syntes var en fin kurve, og som vi holder oss parallelt til.

Så legger vi også dekk

Nå som vi har kommet i gang med å få flere hudplanker på båten har vi også begynt å legge dekket på innsiden av vaterbordet. Vaterbordet er som nevnt tidligere hele 11,5 cm tykt, mens dekket holdes på 6,5 cm. I utgangspunktet hadde vi tenkt å felle halve vaterbordsbredden 12 mm ned i bjelkene som en drevstopper, men dette gikk vi bort ifra. Derfor feller vi det ytterste dekksbordet, og endene (halsene) av dekket ned i stedet. Poenget med å felle én planke ned i bjelken er at den da vil stå imot presset utover når hele dekket drives. Dekksplankene ligger tett sammen nede mot bjelkene, og oppe er det en kileformet åpning hvor vi kommer til å drive ned et par bomullstråder (drev). I fra gammelt av ble det brukt hampedrev som ble forseglet med bek. I og med at vi skal nate dekket med Sikaflex kan vi ikke bruke hampedrevet som er fylt med tjære.  I tillegg til å skulle tette dekket med driving blir dekket også strammet skikkelig opp igjennom denne prosessen. Siden vi skal bruke Sikaflex er det sånn sett unødvendig å drive for å få dekket tett, men vi vil gjøre dette for å stramme det opp. Ved drivinga, av denne store flaten som dekket blir, kommer det til å bli et stort trykk utover, og her kommer jeg endelig til svaret på hvorfor en planke blir felt ned i dekksbjelken. Kanten på 12 mm skal være nok til å holde den indre dekksflaten på plass uten at den trykker vaterbord og skutesider utover.

Foreløpig har vi bare så smått kommet i gang med dekket. Først har vi sett for oss en dekksplanke som ligger et stykke inn fra skutesidene. Vi forholder oss da til centerlinja og markerer en like stor avstand fra centerlinja til vaterbordet både framme og akter. På dekkets største bredde lar vi denne avstanden bli litt større. Med en lang planke eller fin stiv list lar vi kanten av denne gå gjennom disse tre punktene og så sikter vi langs lista og finner en kurve som vi syntes er harmonisk og fin. Deretter forsøker vi å kopiere denne kurven over til den motsatte siden. Vi forholder oss da hele tida til centerlinja. Så er vi klare til å legge dekket.

Vi begynner alltid å legge dekket utenfra og innover mot center. Den ytterste planken skal være en helplankebredde på midten (dvs fartøyets bredeste punkt), og så følger ytterkanten av planken vaterbordet, mens den indre kanten ligger parallelt med kuren vi har tegnet opp på bjelkene. Da er vi i gang, og løpet er lagt. En fin kurve blir gjerne at denne første dekksplanken får en kurve utover på midten med 12 til 20 mm. Jeg må nesten nevne at Bankskøyta ikke har en randplanke, hakkeplanke, hvor endene av dekksplankene spores inn i. I stedet for dette fanger neste dekksplank innover opp enden av planken. Se foto.

Vel, dette får være nok for denne gang. Kommer jeg med for mye informasjon på en gang er det vel noen som begynner å tenke hardt for å følge med, og jeg må jo også spare litt til neste blogg. God pinse.

22.05.15
Morten Hesthammer