Venstre: Lars høvler på klossen sin. Midten: Georg feller på plass strekkskinner i akterskipet. Høyre: Sjønaglen er drevet på plass mellom kjøl og akterstevn.

Vi putler på

I hodene våre er vi nå mentalt hoppet over til neste jobb, dvs. legging av dekk og hude opp fartøyet. Det er viktig å kunne gå inn i neste jobb, og at den er planlagt. Som håndverkere kommer det naturlig etter hvert som man får erfaring at man jobber med en oppgave, mens man forbereder seg og planlegger neste oppgave. Klarer vi ikke det, så henger vi alltid etter og det blir ingen flyt i helheten.

Vi er nå i en fase hvor vi holder på å avslutte arbeidet med vaterbordet. Josefine er i gang med å fintilpasse den siste biten på babord side, mens Lars holder på å lage til en overgang mellom styrbord og babords vaterbord i akterskipet. Det er en stor kloss som felles inn som et lite kne foran akterstevnen. Jørgen har begynt å bolte fast vaterbordet på styrbord side, og også her skal man holde tunga rett i munnen. 60 cm lange bolter skal drives ned igjennom vaterbord, bjelke, de to reviséene og et stykke ned i bjelkevegeren. Vinkler man noen grader feil kommer boret ut på en uønsket plass. Derfor setter Jørgen opp en siktepinne som viser retningen det skal bores i, og Georg sikter for å se til at Jørgen borer i denne retningen. Det er utrolig deilig å kunne banke fast disse kraftige plankene, og si at nå sitter de der for lang tid framover. Når man har mange løse deler etter hverandre og deretter bolter de fast er det lett for at noe forskyver seg og at ikke alt blir som tenkt. Det håper vi selvsagt å unngå.

Ute på spantene er vi også i gang med klargjøring for hudplanker. Det siste felte i akterskipet er nå slettet av fra kjølen og opp et stykke. Tidligere kom vi ikke til her fordi Kasper hadde rigget opp utstyret sitt for å bore hylseholet. Det er nå ferdig, 10 cm i diameter og flere meter langt. Etter at Alfred og jeg har slettet området feller vi nå inn strekkskinner i mellom fylltømmer og spant i dette området. Det er nemlig enkelte spant i akterskipet som ikke er boltet igjennom kjølen fordi bolten således ville ha gått rett igjennom hylseholet. Nå forbinder vi spantene med strekkskinner som felles inn og spikres/boltes fast. Når det er gjort skal alle spantene være forsvarlig forankret til kjølen.

En ting som er viktig å gjøre i løpet av byggeprosessen er å sette inn sjønagler, eller vannpinner som de også kalles. Midt i skjøten i kjøllasken og i overgangen mellom kjøl og stevn må vi sette inn en trenagle for at fartøyet skal holde tett. Det er en fin rettvokst jeite furunagle som har ligget inn i varmen og blitt god og tørr før den drives inn i et forboret hull i sprekken. Vann som følger sprekken utenfra når fartøyet er ferdig vil stoppe i naglen. Det er i alle fall planen.
Vi forholder oss til planen, og putler på mot målet.

05.05.15
Morten Hesthammer