Venstre: Johan sveiver en livholtsplanke inn mot spantene, og ser ut til å trives med den jobben. Høyre: Mellom bjelkene blir det drevet ned en 20 mm bolt i de to høydene med revisè.

Ny omgang med bolter og diverse småpludder

Det er utrolig hvor mye bolter som skal til for å få sammen denne bankskøyta. Jeg er jo fullstendig klar over at vi er langt fra ferdig med innfesting av bjelkeveger, revisé, livholter, bjelker etc, så vi vil ha mange runder med bolter. Så langt har vi hatt omkring 700 kg med bolter til galvanisering, og en god del av dette ligger fortsatt i verkstedet her i Ålesund.

I dag plukket vi ut ca 40 stk bolter som blei drevet på plass som en sammenbinding mellom de to høydene med reviséer. Så vidt jeg husker er de to reviséene til sammen 28 cm, og 15,5 cm tykke. Mellom bjelkene, når de har en viss avstand, ble det nå drevet ned 20 mm bolter som hadde et smidd hode i den ene enden og blei klinket i den andre enden. Seinere vil det også komme bolter gjennom hvert eneste bjelkehode, og da tenker jeg nok at reviséene skal holde isammen livet ut. Vi får håpe de får et langt liv, for dette blir ikke morsomt å ta fra hverandre dersom en reparasjon blir nødvendig! Så blei jo heller ikke fartøyene bygd med tanke på at de skulle settes i stand, men for at de skulle være sterke nok til formålet. Det tror jeg nok denne skøyta skal bli.

I miljøet vårt er det noen utsagn, ja kanskje myter, og en av dem er at et fartøy er bygd for kun å vare i 20 år. Jeg har intervjuet noen eldre fartøybyggere og de hevder at de ikke kjenner til noe slikt. Det er så mange ting som spiller inn på et fartøys levetid, og Skipskontrollen (Sjøfartsdirektoratet i dag) har også hatt en sterk innvirkning på dette. Og da ikke alltid til det positive. Da jeg nevnte for en av disse eldre karene at det så ut til at fartøyene som er bygd før 1900 hadde lengere levetid enn fartøy bygd f.eks. fra 1940 og utover.
– «Ja det kan vi takke Skipskontrollen for», sa han. «Når de kom med krav om at hele maskinrommet skulle kles inn med blikkplater, ja så var det drepen for trefartøy og bygging av slike. Da fikk ikke treverket puste og råte og fandenskap oppsto. Til slutt ville ikke fiskerane ha trefartøy heller, mye av den grunn.» Det var selvsagt logisk nok. Så selv om vi nå bolter sammen trestrukturene så fartøyet får en stor styrke er det andre forhold som kan spille inn for levetida.

17.02.15
Morten Hesthammer