Øverst venstre: Morten, Ørnulf og Alfred kan roe litt ned etter en vellykket sjøsetting, 18. april 2016. Øverst høyre: Vi har fått en ny vinkel å se skøyta ifra. Nederst: Kåre og Ørnulf griser seg til med fåretalg og tjære, og får også smurt litt på wiren til riggen.

Vi fortsetter på sjøen

For et par dager siden blei Bankskøyta sjøsatt til applaus fra en god del fremmøtte publikummere. Folk med kameraer og mikrofoner var over alt, og på facebook, Sunnmørsposten og Tv har det vært bilder og film, så jeg ser ingen grunn til å utbrodere begivenheten noe særlig. Det har andre gjort bedre enn hva jeg får til. På dagen for sjøsettinga gikk Kasper rundt til oss som har vært dypt involvert i prosjektet og spurte om hvor tung vi trudde båten nå var. Det blei tippet fra ca 20 tonn til tett oppunder 40 tonn. Til dem som stilte opp med mobilkraner hadde vi på forhånd sagt ca 30 tonn. Så løftet de båten fri fra krybba, en mann styrte krana som løftet framskipet og en annen akterskipet, de stoppet opp og tok en tenkepause. Vektene viste at båten totalt veide oppunder 43 tonn. Karene i mobilkranene kalkulerte og tenkte selvsagt på hvor lang arm krana måtte ha utover Brosundet før båten fløyt. Rett nedenfor kaikanten er det nemlig veldig grunt så båten må noen meter ut før det er dypt nok. Så fortsatte båten ferden, og vi som visste hva som foregikk pustet lettet ut. Regnet sildret ned helt til båten var låret ned i sjøen, og så dukket sola opp og kastet glans over seansen. Båten fløyt parallelt med den markerte vannlinja og tok seg godt ut!

I løpet av tida som har gått siden sjøsettinga har det rent noen liter med vann igjennom båten, men ikke all verden og vi håper selvsagt at treverket utvider seg med fukten og at båten blir helt tett i løpet av en ukes tid. Vi som jobber med båten fortsetter som tidligere, men har nå en liten spasertur fra verkstedet og over til båten. Lars har kalt inn rørleggere fra Vegsund slipp og disse kobler rør fra tankene om bord og over til luftelyrene. Kasper monterer beslag og lager skivgatt i de rundholtene som skal ha slikt. Kåre og Ørnulf har fått en ny piff i forhold til å gjøre ferdig den stående riggen så de spleiser og kler wire. Sjøl har jeg forskanset meg i framskipet og kilt meg ned mellom ankerspillet og baugen. Her monterer jeg flere av de smidde beslagene som både pynter opp og har en funksjon om bord. Så vi kan vel si at alt er tilbake til normalen igjen.

19.04.16

Morten Hesthammer