Skisse av bankskøyte

Bygger bankskøyte på Prestebrygga i Ålesund sentrum

På oppdrag fra Stiftelsen Kjell Holm og Stiftinga Sunnmøre Museum bygger Hardanger Fartøyvernsenter en replika av ei sunnmørsk bankskøyte fra 1880 / 90-årene

Over 100 år er gått siden det sist ble bygget en bankskøyte i Ålesund. Nå skjer det igjen. På Prestebrygga, midt i hjertet av Ålesund, med Ålesundet som nærmeste nabo, er dyktige båtbyggere alt i gang med å skape noe unikt.

En fantastisk byggeprosess går mot slutten. Bankskøyta er blitt et smykke av et fartøy. Hardanger Fartøyvernsenter har all ære av arbeidet som er utført.

For første gang på over 100 år skal ei ny bankskøyte sjøsettes i Ålesund. Etter planen skal bankskøyta settes på vannet i Brosundet ved hjelp av to mobilkraner mandag 18. april kl. 13.00.

De påfølgende ukene skal de to mastene med stående og løpende rigg klargjøres og klyverbom monteres før selve riggingen vil finne sted. I tillegg skal innredning ferdigstilles og diverse sikkerhets- og navigasjonsutstyr komme på plass.

Tid og sted for overlevering og dåp er ikke endelig bestemt, men sannsynligvis i løpet av mai-juni.

Skøyta tar form