Høyre: Ørene og baugrullen på plass om bord. Venstre: Bildet viser det samme på modellen.

Baugrullen

For en stund siden var Johan i gang med å tilpasse et par ører på skansekledninga tett opp til baugen. Det er to eikeklosser som er fint formet og stikker framover som to ører. I dag, lørdag, har jeg vært aleine på jobb her i Ålesund og jeg tenkte å avslutte arbeidet. Grunnen til at Johan ikke avsluttet det før han gikk over i nytt arbeide var at baugrullen som er plassert mellom ørene ikke var ferdig. Det ene øret var boltet til breitømmeret, mens det andre lå inne i verkstedet. Det så ferdig ut, så jeg tok det med om bord og holdt det på plass der Johan hadde falset ut i skansekledninga, og det var veldig fint tilpasset.

Før jeg kunne gå videre måtte jeg kappe vekk skansekledninga mellom ørene slik at jeg kunne bore opp for senterbolten til rullen. Under skansekledninga er det en glipe på 2 cm, så jeg fant fram saga mi og klippet bort et stort område slik at den blei ca 2 cm i det ytterste stykket. Da fikk jeg begynt å sage bort skansekledninga der rullen skulle stå. Ikke uventet kom det et smell da bordet blei saget over, og skansekledninga hoppet ut fra breitømmeret. Det er nemlig så mye bøy på bordet at det gjerne vil ut ifra om det ikke får løpe helt fram til stevnen hvor det er skrudd skikkelig fast. Bord nummer to blei saget halvveis vekk, så jeg fikk skrutvinger ut gjennom åpningen for å holde Johans øre på plass. Nå som skansekledninga var hoppet framover med det avsagde bordet passet det jo selvsagt ikke, og øre og bord måtte presses tilbake på plass med makt. En kraftig planke blei lagt fra side til side inne bak breitømmeret slik at skrutvingene fikk godt tak i både planke og øre. Breitømmeret er nemlig så skrått at skrutvinga bare ville skli om jeg brukte den til å spenne fra på. To tvinger måtte til for å få alt tilbake, og igjen lå øret og skansekledningsbordet fint på plass. Tverrskips boret jeg opp hullet for rullens senterbolt, og så måtte alt fjernes igjen. Boltehullet nærmest stevnen går i breitømmeret av furu, og rundt dette feltes det nå inn en skive. Den er spikret fast og skal hindre bolten i å gnage seg ned i den relativt myke furua nå det er press på rullen. Rullen blei jo brukt som et halegatt for ankertrossa ute på fiskefeltet, og kunne nok få ganske store påkjenninger.

Med skiva på plass som en foring for bolten, smurte jeg et hjemmelaget kitt på anleggsflaten og spente alt på plass med tvinger. Kittet tøyt ut både her og der etter hvert som det blei stort drag fra tvingene. Når alt var på plass igjen blei det boret opp for 16 mm bolter, og disse blei snørt til med muttere. Det er ikke mange bolter vi har brukt med muttere, men enkelte bolter er det ekstra viktig at drar treverket godt sammen. I farta kommer jeg bare på kjølboltene, ellers har vi klinket de andre boltene om bord.

For å få rullen på plass, blei det firkantede hullet utvidet litt her og der, og til slutt fikk jeg bolten inn i både treverk og den tunge stålrullen. Nå sitter den på plass, og skal bare ut igjen for at Alfred skal komme til å smøre treverket rundt med linolje, terpentin og tretjære. Om rullen kommer til å bli brukt og få kjenne på draget fra en banktrosse er vel heller usikkert, men om så skulle skje så er den i alle fall sterk og god!

23.01.16
Morten Hesthammer