rnulf 01 11 14 (3)

Rundholt og sprekker

I dag har tre mann begynt å lage rundholter til riggen. Det er jo tidlig å tenke på riggen når vi så vidt har fått spantet opp kan man si, og forklaringen er enkel. Vi har dårlig med lagerplass i nærheten av fartøyet, og det har ført til at emnene til rundholter, dvs. master, bommer og gafler, har blitt liggende ute under åpen himmel. Det er ingen god måte å lagre materialer på, da det er stor fare for at jeitveden, eller yteveden som det også kalles, blir misfarget og blå. Det ønsker vi å unngå, og tilvirker i stedet rundholtene. Vi er allikevel i en fase hvor vi må vente til alle deler i breitømmeret er på plass før vi virkelig kan begynne å legge på hudplanker, bjelkeveger etc. Da kan rundholtene tørke stille og rolig i løpet av vinteren, samtidig som vi kan smøre dem med olje.


Så langt har vi konsentrert oss om bommer og gafler. Når vi lager dem forsøker vi å få margen til å ligge midt i den ferdige rundholt hele veien. Det er en fordel når emnet tørker og derfor også sprekker, for sprekke vil det. Treverk er slik laget at det krymper 8% langs årringene, og 4% radiert, altså fra margen og ut. Det vil si at en stokk som er 20 cm i diameter har en omkrets som er 62,8 cm. Når stokken krympes helt ned vil diameteren ha krympet til 19,2 cm og omkretsen til 60,3 cm. Den opprinnelige omkretsen på 62,8 cm derimot vil krympe helt ned til 57,8 cm. Det betyr at det vil oppstå sprekker i trevirket og at disse sammenlagt vil være på 2,5 cm. Rundholtene våre vil ikke krympe helt ned til 0% relativ fuktighet, men gjerne 15% relativ fuktighet, noe som gjør at våre rundtholter som har en diameter på 20 cm vil ha sprekker langs omkretsen som tilsvarer 1,25 cm. Vi vet at treet revner lettest der margen ligger nært overflaten, der er det minst motstand å finne i sammenbindingen av treet. Og her kommer endelig poenget; legger vi margen midt i emnet vil det være like mye treverk å dra fra hverandre når emnet tørker. Sjansen for at vi får en stor tørkesprekk er derfor mindre, slik at det er gode muligheter for at det blir mange mindre sprekker i stedet for én stor. Det er ønskelig fra vår side.
På fotografiet studerer prosjektleder Ørnulf Opdahl mesanbommen for å se om det har oppstått sprekker. Siden treverket fortsatt er fullt av vann oppdaget han ingen sprekker. Bare vent Ørnulf!

01.11.2014
Morten Hesthammer