Master høye som hus

Bankskøyta vil bli lett synlig når den er på plass i Ålesund havn en gang i 2016/-17. Med en lengde på stormasta, fra kjølsvin til topp, på 35 meter, vil den vise godt igjen ved Fiskerimuseet, som blir hjemmebasen når skøyta er i drift.

-I forhold til høyde over dekk kan du regne med 25 meter. Resten går fra dekket og ned til kjølsvinet, altså i det indre av skøyta, sier Douglas Wilmot en av de som arbeider med prosjektet.

-Tør jeg spørre; hvilket «-svin» er det du snakker om?

-Kjølsvinet er det langsgående bordet/bjelken om du vil, som alle spantene festes i. Det er på en måte selve ryggrada i skutekonstruksjonen. Spantene blir festet til kjølsvinet med kraftige bolter på en lengde av 7,2 meter. Så der solide saker.

Skipet to store master og i tillegg kommer bommene. Så det går med en god del material til dette også.

-Hvor har dere hentet masteemnene fra, spør en av de andre på byggeplassen, Lars Leine.

-De er hentet fra Stavseth i Skodje kommune, og bearbeidet på saga der. Så er de fraktet til Ålesund, der de nå er barket ligger klar til videre behandling.

-Kan dere bruke stammene slik de er?

-Nei, vi må få de ned i rett tykkelse. Stammene vil bli saget, først i firkant, så sekskant og åttekant, før de igjen kan slipes runde. Så det er ennå igjen mye arbeid på disse, men så er det også lenge til de skal på plass på skipet, understreker Lars Leine.

Ole M. Ellefsen

Sjefen for byggeprosjektet, Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter, i sving med å barking av trestammene som skal bli master på bankskøyta.