Sjefen for byggeprosjektet, Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter, sørget for barking av trestammene som skal bli master på bankskøyta, litt tidligere i høst. Her ser vi han i sving med det arbeidet.

Master høye som hus

Bankskøyta vil bli lett synlig når den er på plass i Ålesund havn en gang i 2016/-17. Med en lengde på stormasta, fra kjølsvin til topp, på 25 meter, vil den vise godt igjen ved Fiskerimuseet, som blir hjemmebasen når skøyta er i drift.
-I forhold til høyde over dekk kan du regne med 25 meter. Resten går fra dekket og ned til kjølsvinet, altså i det indre av skøyta, sier Douglas Wilmot en av de som arbeider med prosjektet.
-Tør jeg spørre; hvilket «-svin» er det du snakker om?


-Kjølsvinet er det langsgående bordet/bjelken om du vil, som alle spantene festes i. Det er på en måte selve ryggraden i skutekonstruksjonen. Spantene blir festet til kjølsvinet med kraftige bolter på en lengde av 1,2 meter. Så det solide saker.
Skipet har to store master og i tillegg kommer bommene. Så det går med en god del material til dette også.
-Hvor har dere hentet masteemnene fra, spør vi en av de andre på byggeplassen, Lars Leine.
-De er hentet fra Stavset i Skodje kommune, og bearbeidet på saga der. Så er de fraktet til Ålesund, der de ble barket for å gjøres klar til videre behandling.
-Og hav går den videre behandlingen ut på?
-Vi må få de ned i rett tykkelse. Stammene vil bli saget, først i firkant, så sekskant og åttekant, før de igjen kan slipes runde. Så det er ennå mye arbeid med disse, men så er det også lenge til de skal på plass på skipet, understreker Lars Leine.
Akkurat det siste har vært en viktig arbeidsoppgave denne uka. Og nå kan man virkelig se at det høyreiste tømmeret fra de dype skoger på Sunnmøre blir flotte master.

6. november 2014

Ole M. Ellefsen