Til venstre: Prosjektleder Ørnulf Opdahl som stolt viser fram en fururot han har gravd fram. Lars har gravd opp 24 til i forrige uke. Til høyre: Bjelkene kan felles ned i revisèen på forskjellige måter. Vi har valgt den metoden som her kalles for Vevik.

Klare for bjelkelaget

Så er dagen kommet. Nå gjør vi oss klare for å legge bjelkelaget. Det er 17 helbjelker som skal legges som underlag for dekk, dekkshus og luker. I tillegg kommer baugband, kraveller, stikkbjelker og vinkelknær. Igjen en mengde detaljer og ting vi må passe på.

Bjelkene blei skjært ut for en god stund siden, og har ligget og tørket, og sikkert vridd seg i løpet av tørkeprosessen. På det bredeste er fartøyet 6 meter, og noe tilsvarende er også den lengste bjelken. Alle bjelkene skal felles ned i reviséen, slik at den blir låst i posisjon. Ved lukebjelker og mastebjelker skal bjelkene låses fast med vinkelknær. Dvs. rotknær som er ca 4’’ tykke og hvor tåa (rota) går omkring 60 centimeter ut på bjelken, mens leggen (stammen) skal ligge an mot spantene over til neste bjelke. Så boltes kneet til skrog og bjelke. Lars var på skogen i forrige uke, og sammen med en skogeier gravde han opp 24 fururøtter i diverse størrelser. En del røtter har vi også liggende på byggeplassen.
Bjelkene er som sagt skjært ut, og på det tykkeste er de 17,5 cm og 20 centimeter. De er skjært ut i en kurve, med samme kurve som en hengebro, noe vi kaller for bjelkebukt. Bjelkebukten har vi lagt til 3% av bredden. Med 6 meters bredde får vi 18 cm bjelkebukt midtskips. Så er bjelkene håndhøvlet på de synlige flatene, og i morgen kan vi begynne å felle dem på plass. Bjelkene blir felt ned etter springet. Dvs at de er laget i firkant med 90 graders vinkler, og at overkant bjelke følger overkant målargong (den øverste hudplanken). En annen metode ville vært å felle bjelkene i lodd. Da måtte vi ha laget bjelkene som parallellogram i snitt. Det er en mer tidskrevende og materialkrevende måte å gjøre det på, og er ikke veldig mye brukt her til lands.

Når bjelkene er ferdig felt skal de staffes på hjørnene nede før de er klare til å festes. Som nevnt i et tidligere innlegg skal bjelkene festes samtidig med vaterbordet, men fram til disse boltene blir bjelkene festet midlertidig med en mindre bolt. Dette fordi det fortsatt tar noe tid før vaterbordet blir lagt, og det er viktig at bjelkene ikke fortsetter å leve sitt eget liv fram til da. De må nemlig jobbe i lag framover.

Vel, vi er klare til å begynne og ser fram til å få noen få bjelker på plass før vi tar juleferie.

16. desember 2014
Morten Hesthammer