Båtbygginga i gang

«Vi er i gang»

Det er den klare beskjeden fra båtbygger Lars Marius Leine, en av de to som skal være med og bygge ei historisk skute på Prestebrygga i Ålesund.
Arbeidet startet like over påske, og så langt er kjølen og de første spantene på plass.
-Foreløpig må du nok bruke fantasien for å danne deg et inntrykk av hvilken flott skute dette skal bli. Det vil si, ser du på det instruktive orienteringsskiltet grafikeren Bjørn Sandvik har laget og hengt opp ved inngangene til arbeidsplassen, vil du kunne danne deg et godt inntrykk av hvordan bankskøyta skal se ut, opplyser Lars, og legger til:
-Men det går ikke lenge nå så tar ”skjelettet” form.
-Skjelett?
-Ja, det kan minne litt om et skjellet når kjøl og spant settes sammen. Med kjølen som ryggrad og spantene som ”ribbebein”.
-Hvem er dere som bygger?
-Jeg arbeider sammen med Douglas Wilmot, amerikaner som har bodd og arbeidet ved Mellomverftet/Nordmøre Museum i Kristiansund i en årrekke. Han var faktisk min læremester da jeg tok praksis som båtbygger nettopp ved Mellomverftet, opplyser Lars, som for øvrig er vokst opp i Ålesund.
-Er vi nysgjerrige velkommen til å se på arbeidet?
-Det er litt av det spesielle her. Arbeidet med bankskøyta er lagt til denne åpne byggeplassen på østsida av Prestebrygga nettopp fordi alle som vil, kan følge med. De er hjertelig velkommen når det måtte passe. Det er kun når arbeidet er av en slik art at det kan være fare for at noen kan skade seg, at vi må stenge området. Ellers setter vi pris på besøk, understreker Lars.