Venstre: A.M. Liaaen overrekker verktøy. Høyre: Øksa i bruk ved Liaaens verft

Gaven

I forrige uke fikk vi en gild gave fra en av fartøybygger A.M. Liaaens etterkommere. Også etterkommeren heter A. M. Liaaen, og har vært en entusiastisk verktøysamler i flere tiår. På arbeidsplassen ankom høvelbenk og en skipstømmermannskiste tidligere på dagen, og vi klarte å holde fingrene unna helt til Liaaen selv kom kl.13.00. En håndfull personer var til stede da Liaaen overrakte gaven, og fortalte at hans ønske var at verktøyet skulle brukes i prosessen med å gjenskape bankskøyta. Når fartøyet er ferdig skal verktøyet tilfalle Sunnmøre Museum. At vi som fartøybyggere skal få bruke det gamle verktøyet syntes vi er spennende, men det var tydelig at museets representant så helt andre muligheter. Nemlig å ta med seg i alle fall deler av verktøyet til museet og la det utstille sammen med modellen av skøyta nå med det samme. Sånn er det når vi har forskjellig innfallsvinkel til gjenstander.

Den gjenstanden vi skipstømrere er ivres mest etter å prøve er en gammel tømmermannsbile (øks) som skal stamme fra Liaaens verft, og som sannsynligvis har vært i bruk ved bygging av flere bankskøyter.  Straks seremonien var over greip Kasper bilen og hogde noen tak med den. Han virket meget fornøyd der han hogde vekk lange sponer på det som skal bli mesanmast. Kommer vi til å bruke bilen tenker du kanskje, og ja det gjør vi nok. I mange tilfeller er det raskere å hogge vekk treverk enn å bruke elektriske maskiner, og alle har vi biler i våre vanlige verktøykister.

At vi har biler og økser i våre verktøykister betyr naturligvis ikke at vi bruker dem ofte, eller er dyktige på å bruke dem. Derfor passer dette så godt sammen med at vi ved Hardanger fartøyvernsenter har arrangert et verktøyseminar  i de dagene som har gått siden gaven kom, og fokus for seminaret i år har vært bruk og stell av økser! Vi er motiverte og klare, så får vi håpe at Liaaens bile blir flittig brukt på fartøyet framover. Det vil være stilig!

10.11.14
Morten Hesthammer

Anders Liaaen 15 12 14 (4)

Anders M. Liaaen til minne:

Bare noen få dager etter at Anders M. Liaaen hadde besøkt byggeplassen til bankskøyta, kom beskjeden om at han var gått bort.  Skipstømmermannskista som han overrakte bankskøyta, er et gledelig og betydningsfullt bidrag til autentisiteten til prosjektet.  Ander M. Liaaens kunnskapsrike innføring i betydningen og bruken av verktøyet som lå i kista, skapte ei stor stund for alle som var til stede på Prestebrygga den dagen.

Anders M. Liaaen understreket viktigheten av at verktøyet ble brukt til i praksis å formidle handlingsbåren kunnskap til nye generasjoner fartøybyggere.  Hans årelange interesse for trebearbeidingsverktøy har ført med seg en gave og et verdifullt løft til bankskøyteprosjektet.  Gaven vil for alltid knytte hans navn til bankskøyteprosjektet, sammen med navnet til hans bestefar Anders M. Liaaen som var den som bygget modellen som i høyeste grad har gjort prosjektet mulig.

Anders M. Liaaen ble bisatt fra en fullsatt Ålesund kirke 14. november 2014.

Ålesund, 26. november 2014
Ørnulf Opdahl,
prosjektleder