Jørgen høvler ryggen på et krumt emne. Slike emner har vi alltid bruk for!

Et lite sukk fra en skipstømrer

Det er rart med det. V i kan ha så forskjellig perspektiv på ting. Ved bygging av et fartøy er det behov for materialer med fasong. Trærne må være bøyde kan man si. Nå skal vi kjøpe inn materialer til vaterbord og topprekke. Det er to lengder med brede planker som skal følge fartøyets fasong ytterst i dekket fra stevn til stevn. Når vi spør en sagbruker eller skogeier om de har krumvokste trær svarer de alltid ja, for det har de helt sikkert.
-Vi trenger planker som kan holde 35 cm på 5 meter, sier vi, og som har en pilhøyde på 25 cm. Pilhøyden er avviket fra en rett linje innersvingen på planken har.
-Ikke noe problem, svarer 9 av 10 sagbrukere/skogeiere. Det har vi masse av.
Så begynner de å se hva de virkelig har, og så sannelig. Ikke en pinne finner de som er i nærheten av den pilhøyden vi spør etter.
-Vi har noen store brede planker, sier de, hvor dere får skjært ut den planken dere behøver.
-Takk, men nei takk. Emnene må være grodd i fasong.

Omtrent sånn lyder mange samtaler med sagbrukere. Finnes det ikke lenger trær som har en større pilhøyde enn 5 cm på 5 meter? I så fall hvor blir de av? Jo, i dag er det ofte store firmaer som reiser land og strand rundt og snauhogger felt etter felt. Kun treverk som er snorbeint er godt nok til materialer til trelasten. Kledning, panel, stenderverk og den slags, og det er vel og bra, men hva med de krumme trærne? De er avvikere i trelastsammenheng og blir skjært i stykker. Buen blir kappet bort for å få beine emner, og i beste tilfelle blir de brukt til ved. Når det dann og vann havner et tre med en liten kurve inne hos sagbrukeren skiller den seg ut fra de snorende beine emnene, og blir sett på som krum. Når vi da optimistiske kommer for å ta krumtømmeret i øyesyn, ja da ser vi ikke det samme krumme emnet som sagbrukeren. Vi ser en relativt bein stokk. En stokk vi i alle fall ikke kan bruke til det vaterbordet eller den topprekka vi så gjerne vil ha materialer til. Om noen har en stokk som er krum og fin, ta kontakt med en båtbygger; og da helst med oss, vi har alltid bruk for krumme emner.

27. november 2014
Morten Hesthammer