I forgrunnen ses Johan som holder på med motorfundamentet, videre framover holder Josefine og Jørgen på med å feste første garneringsplanke, mens Kasper oppe i skutesida streker opp hvor livholtet skal komme.

En begivenhetsrik dag

Overskriften i dag er lovende og positiv, og det skal jeg forsøke å være også. Det er en dyktig gjeng jeg får lov til å jobbe sammen med på bankskøyta, og i tillegg til å være dyktige er de ganske hyggelige også! Som jeg nevnte i gårsdagens skriverier jobber vi på mange områder samtidig for øyeblikket, noe dagens fotografi illustrerer.

De to siste plankene i den øverste bordgangen, målargongen som vi er vant til at de gamle kaller det i Hardanger, er på plass. Vi mangler nå bare 6’’ skipsspiker for å feste planken ferdig. Spikrene er bestilt og dukker nok opp en av de første dagene. Med målargongen på plass er i grunnen mye lagt, for i tillegg til å bestemme springet sier den også noe om hvor revisé og bjelker vil havne hen også. Man måler rett og slett ut fra overkanten av planken og ned til andre detaljer om bord.
Nede ved kjølsvinet har de første garneringsplankene blitt spikret på plass, og da er vi liksom i gang for alvor. Garneringen, altså den innvendige kledningen, skal legges på plass så snart som mulig. Vi jobber fra kjølsvinet og oppover, og spikrer garneringen fast med 5’’ skipsspiker. Når hudplankene blir lagt på utpå våren en gang vil den bli satt fast med åttekantede trenagler. Trenaglene vil da gå igjennom garneringen og årettes, dvs låses av med en trekile, på innsiden av garneringen. Da vil garneringen bli låst fast samtidig, så derfor blir garneringsplankene nå kun festet med en spiker her og der. Vi setter spikrene godt ut til siden i spantet, og håper da å unngå å treffe dem med nagleboret.

Johan startet så vidt med motorfundament i går, og har nå kommet godt av gårde. Det er kraftig tverrskips tømmer som felles ned på spant og kjølsvin, og hvorpå en langskips drager vil hvile ovenpå. Denne drageren vil være fundamentet som motorlabbene står på. Når Johan feller tømmeret skal det passe svært godt sammen med underlaget. Derfor smører han olje/tjære på underlaget slik tømmeret får farge på de stedene tømmeret er nedpå. Når hele emnet er nedpå er han ferdig.
Ca 20 cm under målargongen kommer reviséen, og den har vi så vidt begynt å lage til i akterskipet. Reviséen skal være 15,5 cm tykk, og skal hugges i fasong så den legges inn uten å måtte presses på plass. To stykker i høyden på 14 cm hver skal på plass, og så skal de boltes sammen og ut i spantene. Solid skal det i alle fall bli. Når ett strøk med revisé er på plass kan vi felle på plass noen bjelker for stive opp konstruksjonen og fjerne noen midlertidige bjelker som sitter lenger ned. Det ser vi fram til, for det er trangt der nede i kjelleren nå.

19.11.2014
Morten Hesthammer