Venstre: Et vannrett bord framme og akter er satt opp i vater, og ved å trekke en rett linje mellom dem får vi satt av en grei vannlinje på skroget. Høyre: Kasper sikter etter vannlinja, og jeg kontrollerer hvordan den loddrette armen står i forhold til stevn og dekksarrangement. Det ser heldigvis skapelig ut.