Venstre: Her er musing av en blokkhake, som riktignok ikke er helt etter Paulsen sin beskrivelse, men flott ser det ut. Høyre: Musingen ser ryddig og fin ut, og ingen ender er å se.

Musing

Det er mange ting som går upåaktet hen og bare forbigåes i stillhet fordi det virker så ubetydelig å si noe om det. Musing er en av disse tingene vi sjelden ser eller hører en beskrivelse av. Når vi muser sikrer vi en krok, dyvelsklør eller en sjakkel slik at den ikke kan huke seg løs. I disse tider hvor vi er i gang med å klargjøre mast og blokker for mastereis huker vi krokene fra blokkene inn på masteringene og sikrer krokene, og da altså med en musing.

Her er hva F.W.J. Paulsen har skrevet om det i Lærebok i praktisk sjømannsarbeid. Min utgave av hans bok utkom i 1944:

For å hindre en blokkhake (blokkrok) eller annen hake i å huke sig fra sin plass, pålegges haken en musing med kabelgarn, skimannsgarn, jerntråd e.l.

Man tar med midten av garnet dobbelt halvstikk om hakens penn (spissen) og nakke, så stikket bekniper sig på et av de nevnte steder. Ytterligere tas 4 á 5 rundtørn med et garn til hver side, og samtlige tørn snøres sammen ved å krysse med garnene som til slutt knopes sammen med en båtsmannsknop.

Saksekroker (dyvelsklør) muses ved først å ta dobbelt halvstikk, derefter 4 á 5 tørn om begge kroker og knope garnene sammen.

Når musingen er lagt på ser det ryddig og fint ut, og nå som vi bruker jerntråd, som Paulsen kaller det, så er det viktig at ikke enden stikker ut og kan rispe opp seil eller annet.

26.05.16

Morten Hesthammer