Venstre: Rolf har kontroll på søyleboremaskinen Høyre: To mann fra Vegsund slipp i maskinrommet.

Hjelperne

Nå som vi er inne i sluttfasen av Bankskøyteprosjektet har vi som tidligere nevnt trappet ned på mannskapet. Det vil si: vi har trappet ned på skipstømrere. For når jeg tenker meg om så er vi fortsatt mange mann som er i arbeid nå i sluttfasen, det er bare en annen kompetanse og personer som nødvendigvis ikke er fast tilknyttet prosjektet. Titt og ofte kjører vi ut til Nordvest Diesel, som holder til i Liaaens gamle verksted, og selv om vi nok er en pest og en plage for dem så stiller de alltid velvillig opp. Her får vi bøyd, boret, gjenget og frest stål. Vel er både maskinparken og de ansatte der av eldre dato, og i vårt tilfelle er det betryggende og godt. Både maskiner og mannskapet der kan sitt fag, og her er mye å lære for de fleste andre. I går tilbrakte jeg noen timer i Nordvest Diesel sine lokaler og gjenget opp beslag, bolter og muttere. Storøyd fulgte jeg med da Rolf håndterte søylebormaskinen som er større enn svingkrana vi har i verkstedet vårt i Norheimsund. Gamle ratt og knotter blei håndtert som om Rolf var en pilot i en flycockpit, og så boret han hullene så stødig som jeg aldri har opplevd tidligere. Det er kjekt å se fagfolk i arbeide!

Nordvest Diesel er en av aktørene som stiller opp for oss i disse tider. Vegsund Slipp sin bil har de siste to ukene stått på kaia hver dag, og nedunder dekk har to av de ansatte derifra vært i gang med å legge opp rør. Rør fra tanker og toaletter, fra lensepumpe og vask. Nå løper det rørgater fra maskinrommet både akterover og framover. Det ser både ryddig og elegant ut! Elektriker er også bestilt, og dukker vel gjerne opp en dag han også.

Fra Hardanger Fartøyvernsenter har vi denne gangen fått med oss Sarah, som er repslager. Hun får holde tråden i tauverket som hun tidligere har vært med på å slå, men nå i første omgang har hun tatt over der Kåre og Ørnulf slapp taket i wirene. Spleisene blir smertet og kledd, og det ser riktig godt ut når hennes flittige hender hermetiserer wiren. Sarah vil være med på laget under hele oppriggingen.

Med slik fagkompetanse med på laget må dette bare bli bra!

02.05.16

Morten Hesthammer