1606

Planlegging av ankerspillet

Det er så lett å tenke at jeg alltid må skrive om det praktiske arbeidet som foregår på Bankskøyta her og nå, men det behøver jeg jo slett ikke. Samtidig som arbeidet skrider framover foregår det andre ting på planleggingsstadiet. Tankene svirrer alltid rundt neste steg og gjerne lenger fram også; kontakten med underleverandører holdes i gang for at alle ting skal komme på plass til rett tid. En av underleverandørene, I.P. Huse, vil lage deler til ankerspillet og sammen med firmaets Trond Olav Sæbjørnsen var jeg på museet og studert modellen for en god stund siden. Trond Olav fikk da notert og skissert litt på de ståldelene I.P. Huse skal lage.

Ankerspillet er jo ikke akkurat siste skrik innen high tech, så dette er noe nytt for folkene hos I.P. Huse. Her er firkantede stenger med neddreide ender for lager som må smøres med fett, sveiver av smidd jern, tannkranser og paler. Alt er så enkelt at selv jeg skjønner hvordan dette fungerer. Ved Fartøyvernsenteret har vi laget flere ankerspill av noenlunde samme type. Når vi har gjort det har vi beskrevet de forskjellige delene, laget noen enkle håndskisser og støpemodeller og således fått hva vi behøver. Nå har jeg fått i hende flotte tegninger laget på et dataprogram, så dette ser riktig så high tech og flott ut. Ut ifra tegningene som Trond Olav lager skal så I.P. Huse maskinere delene til spillet. Det blir således ikke støpte saker, men helt sikkert sterkt og godt nok til formålet. Jeg ser fram til å se resultatet når det er ferdig etter sommerferien en gang.

Enn så lenge står beitingene, som altså er selve fundamentet for ankerspillet, nakne i akterkant av palstøtta. Som to vakter har de blitt plassert litt ut til hver side av støtta, og ranke og flotte står de der. Om noen måneder skal vi få støtte og beitinger til å fungere i et samspill, hvor de må støtte og hjelpe hverandre med å få ankerkjettingen opp og holde imot kreftene som oppstår når fartøyet ligger til ankers. Jeg ser fram til at vi kan bidra til å få til det samarbeidet.

For å illustrere hva dette går ut på legger jeg ved en tegning av ståldelene i ankerspillet og et fotografi som viser hvordan dette blir seende ut ovenfra.

16.06.15
Morten Hesthammer