Venstre: Inne i båten ser vi at Kasper er i gang med å felle bjelkene til dørken. Oppe til høyre: Under foten av spantene kan vi her se et grovt tilhugd trekantet tømmer som fyller ut og danner en god anleggsflate for kjølplanken. Nede til høyre: Georg tilpasser en brok. For å få en god anleggsflate mot stevnen har han måttet felle inn et stykke fyllstykke.

Vi er nå inne i en fase hvor vi nærmer oss ferdige med å planke opp skroget innvendig. Det betyr at folk begynner å bli frigitte fra de oppgavene de har hatt over en relativt lang tid. Plutselig må prosjektledelsen henge med i svingene, for det er viktig at ingen går og slenger. Det er heller ingen på prosjektet som syntes det er veldig givende når man ikke helt vet hva man skal gjøre straks man er ferdig med en oppgave. Det er heldigvis sånn for oss at den største motivasjonen ved håndverket er å se at det går framover og at vi kan gå hjem med den følelsen av at vi har utført et stykke arbeide i løpet av arbeidsdagen. For å holde entusiasmen og trykket oppe er det derfor viktig å hele tida vite hva hver person skal ta til med.

Josefine, som har skjært og høvlet flere hundre meter med garnering og livholt, har nå begynt å tilpasse klosser i luftespalten mellom garnering og bjelkeveger. Her er det en spalte på 35 mm, og for hvert spant legges det inn klosser slik at det kun er avstanden mellom spantene som er åpne. Denne luftespalten skal være med på å holde en viss luftsirkulasjon i gang mellom spantene. Noe som er svært viktig for å holde råtesoppen borte.

Georg, har på samme vis som Josefine laget garnering og livholt, og han er nå i gang med å skjære ut og tilpasse en brok. Det er ikke en bukse jeg snakker om, men et kne med to bein. Broken skal felles mot stevnen og livholtene og boltes til disse.

Kasper, som er bas på nybygget, har de siste dagene lagt ned dørkbjelker slik at vi nå har en fin dørk å gå på i lasterommet. Plutselig er det mulig å få en god fornemmelse av hvor stort eller lite alt blir. Jeg kan stå oppreist i lukeåpningen, mens Kasper stryker klar alle dekksbjelker når han går midtskips. Vi har litt forskjellig forståelse av om det er ståhøyde i rommet.

Johan, Jørgen og Lars er fortsatt i gang med livholt, bjelkeveger og garnering, mens jeg har bistått litt hist og her, og er nå også i gang med å lage «sidekjøler». Vi har nemlig laget spantene flate i bunnen slik at de står ovenpå kjølen, og i store deler av kjølens lengde er denne flaten bredere enn kjølens bredde. For at kjølplanken skal ha treverk å hvile mot i dette området legges det nå inn tømmer som er trekantformet og vrir seg etter spantenes fasong ned mot spunningen i kjølen. På den måten får vi det vannet som eventuelt kommer inne i båten til å ligge ovenpå kjølen og ikke ned på sidene. Dermed er det mulig å lense det ut. Dette blei visst litt vanskelig å forstå, så jeg får legge ved et foto.

Vi hadde håpet å få kledd ferdig innvendig i løpet av denne uka, men det går ikke når vi har måttet redusere innsatsen på dette feltet. Men, det er ingen grunn til å henge med hodene for som dere forstår får vi gjort så mye annet.

26.02.15
Morten Hesthammer