Bilder fra dagens arbeide

Midt i leia

Arbeidet i dag har bestått av de samme oppgavene som i går. Alfred kryper rundt på dekket med en malerkost i den ene handa og en skrape i den andre. Han smyger seg sakte opp langs rekka og maler innsida av skansekledningen hvit. Ved lunsjtid la hurtigruteskipet Midnattsol til og folk strømmet på land. Overraskende mange var de. Alfred har satt opp en finerplate på kaia hvor han har skrevet at verftet er åpent så det er bare å komme inn. Han syntes nok det er litt stille og traurig den godeste Alfred, for det er jo bare Lars og jeg som er rundt ham ellers og vi er opptatt med vårt.

Lars har beveget seg fra framskipet til akterskipet inne i båten. I dag har han satt opp en benk og kledd igjen et skott i skipperlugaren. Rommet er ikke større enn at han har alt i rommet innenfor rekkevidde når han står på kne midt på dørken.

Jeg holder på med å kle trommelen til ankerspillet med lag nr 3 av treverk. Dette er slitelaget, og blir laget av eik. Trommelen på styrbord side av palstøtta er rundt, mens den på babord side skal være åttekantet. Det er fordi ankerkjettingen skal gå på den åttekantede, mens banktrossa går på den runde. I dag har jeg konsentrert meg om å lage til de åtte delene i eik som skal danne det runde laget.

Ettersom Alfred har invitert inn alle hurtigrutas passasjerer har det til tider vært trangt rundt bankskøyta og inne i verkstedet. Det er mye interessant å se rundt oss til daglig og det blitses og fotograferes rundt oss i de 3 timene hurtigruta ligger inne. På et tidspunkt var det en hel flokk rundt Alfred rett ved siden av meg, og da jeg tok av meg hørselvernet talte han et språk jeg skjønte fint lite av. I ettertid fikk jeg vite at han fortalte både ditt og datt på sitt modersmål nederlandsk. Gad vite hva han har funnet på av skrøner i dag den gode Alfred.

På formiddagen i dag hadde jeg et avbrekk på et par timer da Ørnulf og Dagfinn tok meg med til Mørenot. Det er dem som skal levere all wire til den stående riggen, og nå har de fått kappmålene. Det betyr at vi snart har riggwiren på plass, og da må vi vel si at vi er i løypa eller midt i leia om man vil.

10.02.16

Morten Hesthammer