Venstre: Lars har ikke den helt store boltreplassen der han legger inn køyebunnen. Høyre: Køyer benker og skap har kommet på plass, og snart skal dørene lages.

Innredning

Lars har holdt på med å lage innredning i lugaren i skarpen. Han forsvinner ned under dekk om morgenen, og kun når det er matpauser dukker han opp som troll fra eske. Også innredningen forsøker vi å lage så tro som mulig opp imot modellen fra Norges Fiskerimuseum. Jeg er jo overbevist om at modellen er laget i 1:12, mens vi bygger i 10:1, og dermed blir det mindre plass på den vi bygger enn på modellen. Vi har derfor måttet kutte ut 1 underkøye helt forut da det rett og slett blei for liten plass til å huse en voksen person i liggende stilling. Bortsett fra det vil jeg påstå at lugaren blir forbausende tro mot modellen.

Ute i borde i begge sider er det køyer, og i lengde og bredde har vi holdt oss til 190 cm og 60 cm som minstemål. i den tida modellen blei laget var kravet 185 cm i lengde og 55 cm i bredde. Utenfor køyene er det benker som holder ca 30 cm i bredden. Det vil si at de er laget for å sitte på, og da blir det vanskelig å sitte slik mange av oss gjør i dag som er en mellomting mellom å sitte og ligge. Lugaren var ikke laget for at mannskapet skulle kose seg på slutten av 1800-tallet. Den var der ut av nødvendighet, og normalt ville den blitt laget så liten som mulig. Lugaren forut i bankskøyta er romslig for 7 mann, men jeg vil allikevel tru at lufta kunne bli rimelig tett under dekk når folkene samlet seg i lugaren. Her laget man mat, spiste, sov, tørket klær, røkte og tygget skråtobakk. Det høres rimelig fuktig ut, skulle det være noe oksygen igjen i lufta etter en økt i køya var det nok viktig at rominnholdet var såpass stort.

I akterskipet er det en liten lugar for 2 mann. De har ikke større plass pr mann, men det har nok allikevel vært et privilegium å kun være to personer. Lugaren her skal innredes som tradisjonen har vært med køyer ute i bord, en liten ovn, en kommode og en benk utenfor hver køye. Ragnvald Holvik har laget køyene, og delt inn rommet slik som modellen viser. Heller ikke her skipperen bor er det plass til å flakse for mye med vingene, og det var jo tross alt fiske disse karene og rederne levde av. Det foregår ikke nede i lugarene. Ragnvald har vært inne og gjort sitt foreløpig, så når Lars er ferdig forut skal han fortsette med lugaren akterut. Det skal bli stilig å se dette ferdig ut på vårparten!

04.02.16

Morten Hesthammer