Venstre: En støpemal og de ferdige halegattene. Midten: Lars har halegattet sitt på plass og markerer hvor boltene skal komme. Høyre: Slik vil altså halegattet ta seg ut.

Mye er klart nå før jul.

Sånn helt på slutten av året, jeg hadde siste arbeidsdag i dag, faller flere og flere biter på plass i puslespillet Bankskøyta. Først ankom et par store paller med tauverk fra repslagerne ved Hardanger Fartøyvernsenter, og en halv times tid etterpå kom Per Weddegjerde fra Sunnmøre Museum og fortalte at han hadde med seg en liten palle med noe tungt. Det ringte ingen bjeller da han fortalte om denne halve pallen, men straks jeg så de innpakkede delene skjønte jeg hva det var. Støpemalene og de ferdig støpte halegattene. Lars og jeg som høvlet og smidde til disse tremalene har vært spente på om de var korrekt laget. Dvs, om støperne ville klare å få dem ut av sanda. Det mente vi skulle gå, for malene var todelte og vinklene laget slik at det burde være kurant å få det malen ut av sanda igjen slik at avtrykket til sammen formet et halegatt. Man blir jo tilfreds når man roter seg bort i et annet fag, og får det til. Derfor var vi veldig fornøyde da vi så resultatet, og småstolte bar vi de mange kilo tunge halegattene om bord for å se dem på plass. Ikke nødvendigvis smekkert og elegant, men etter vårt skjønn akkurat som på modellen.
Ørnulf dukket også opp som avtalt, og litt etter skjema kom også en kar fra et kranfirma. Han var ikke så opptatt av Bankskøyta, men mer hvordan de skulle løfte den på sjøen. Med to 240 tonns mobilkraner mente han dette ville gå som en lek, og det kan jeg lekende lett forestille meg. Det er nesten så det begynner å krible litt når vi nå snakker om å få sjøsatt skøyta som vi har holdt på med nå i 1 ½ år. Sjøsettingen nærmer seg, og vi snakker da om i løpet av mars måned. Det er neimen ikke så langt fram. Ikke for det, i løpet av noen dager nå så er i grunnen selve fartøyet klart til sjøsetting. I hele dag har gjengen sprøytet guffe (det hjemmelagede kittet) inn i natene, så tett skal den være. I løpet av den tida Kasper og jeg er hjemme i Hardanger, dvs. ca én måned, skal frivillige smøre skøyta med linolje, tjære og terpentin og etter den tid skal vi montere diverse beslag etc. Fra I.P.Huuse har vi blitt lovet å få ståldelene til ankerspillet før vi er tilbake, og de som skal sveise opp tanker var på en siste sjekk i dag. Det begynner virkelig å flaske seg. Ferien er her.
God jul.
17.12.15
Morten Hesthammer