Venstre: De to ankerklysene ligger klare. Høyre: En av klysskarane fra Nordvest Diesel er i ferd med å trykke ankerklysset på babord side inn i hullet for å se det ligger an som tenkt. Det gjorde det!