Venstre: Josefine har fått første grovemne til vaterbordet på plass, og skal tilpasse dette. Oppe til høyre: Josefine merker opp vaterbordet for å krabbe dette ned til bjelkelaget. Nede til høyre: Bildet foran i fartøyet hvor vi ser de tre bjelkene, fyllstykke og enden av palstøtta som den kraftige bolten går igjennom.

Så kom det mere materialer

I går kom det nok et billass med materialer, så det hoper seg opp med materialer rundt oss. Når man ser den totalmengden med materialer som går med til et fartøy er det nesten utrolig at det blir åpent inne i fartøyet. I volum går det nok mer materialer med enn det fartøyet rommer. Som dere forstår er det ikke bare fartøyet som får materialer. Naboer og gode hjelpere fyller opp vedlagrene, og godt er det. Materialene som kom denne gangen skal for det meste legges over bjelkelaget. Her finner vi dekk og vaterbord, topprekke, og endelig kom den etterlengtede palstøtta.

Palstøtta er ikke mer enn ca 2 meter lang, og har dimensjonene 23 cm bred og 34 cm høy. Når vi nå har reist de opp er høydemålet blitt langskipsmålet. Etter en rask overhøvling med håndhøvelen ble enden av palstøtta felt på plass imellom to dekksbjelker forut i fartøyet. Der står den nå i erigert stilling, og i dag ble den boltet fast med en 25 mm tykk bolt som var 1,25 cm lang og går igjennom tre dekksbjelker og et fyllstykke foruten palstøtta. Så nå er den ikke bare til å løfte ut igjen.
Materialer til vaterbordet har også vært etterlengtet, og Josefine gikk straks i gang med å lage en mal, skjære ut og tilpasse den første biten akterut. Vaterbordet ligger som en kraftig reim på innsiden av rekkestøttene, og er en ramme rundt dekket. 23 cm bred og 13 cm tykk blir den, og bitene blir lasket sammen og skal boltes sammen med fyllstykkene, som ligger imellom rekkestøttene, og den øverste hudplanken. Om palstøtta er godt forankret med sin ene bolt må man si at vaterbordet er sydd fast. Bolter går ut igjennom huden for hver 40’ende cm samt bolter ned i hver eneste dekksbjelke. Man har ikke bygd fartøy med tanke på at de skal kunne repareres, men for å få det sterkt nok.

I den nærmeste framtid er det å legge vaterbord som blir hovedfokus, og så i neste runde å legge hudplanker. Før vi begynner med hudplankene vil arbeidsgjengen ha en avspaseringsuke hjemme i Hardanger. Det vil si at i månedskiftet april mai regner vi med å begynne med hudplanker igjen.

14.04.15
Morten Hesthammer