Venstre: Josfine og Georg trykker en slettestokk (trelist) ned på bjelkelaget for å se hvor det må høvles. Midten: Jørgen har tunet seg inn på P2 og dirigerer slettelaget. Høyre: Lars poserer for fotografen, utover det er han i gang med å felle på plass midtfisken mellom stevn og palstøtte.

Så er vi på topp

Ettersom vi nå er ferdige med å slette spantene nede ved kjølen har vi tatt en tur opp på bjelkelaget hvor vi nå går i veien for Johan. Han er som jeg har nevnt tidligere i gang med å lage ruffen, eller den kassa som fotograf Tor kalte den. Nå som vaterbordet/skandekket skal felles på plass er det viktig at bjelkelaget er slettet av. Det betyr at vi igjen må ned i knestående og krype rundt på bjelkene og se til at disse ligger i en fin jevn kurve fra stevn til stilk. Nå skal det ikke være all verden å høvle for å komme i mål, men enkelte bjelker har vridd seg litt i løpet av tørkeprosessen som foregår på plass.

En bjelke har sågar slått seg så fælt at jeg i dag besluttet å lime på et tynt bord ovenpå bjelken for å få den korrekte høyden. Hadde det kun vært noen millimeter vi snakket om så ville vi ha stemplet opp bjelken med en skore ned på kjølsvinet, men her hadde bjelken rettet seg ut med omkring 20 millimeter. For å få bjelken opp i korrekt høyde på midten måtte vi ha skoret så hardt at det er fare for at spikrene ville ha trukket seg ut av dekksplankene når vi fjernet skoren. Det er slikt som skjer når materialene tørker, de fleste oppfører seg fint, mens enkelte skal være vanskelige. Det er vel som med oss mennesker.

Helt framme i fartøyet har Lars begynt å felle på plass en kraftig midtfisk imellom palstøtta og stevnen. Denne planken er like bred som de to nevnte, dvs 23 cm, samtidig som den er 13 cm tykk. Den blir således en fortsettelse av vaterbordet kan man si. Seinere skal vi felle på plass et kraftig kne mellom palstøtte og stevn, og da boltes midtfisken sammen med bjelkelag og palstøtte. Det blir heftig.

Den nærmeste tida vil vi konsentrere oss om å legge vaterbordet slik at noen kan begynne å legge dekket. Det håper jeg å bli med på, nå som jeg har fått trening i å ligge på kne.

15.04.15
Morten Hesthammer