Venstre: Slik så ruffen ut på slutten av dagen. Oppe til høyre: Johan avrunder en hjørnestolpe. Nede til høyre: Her ser vi tverrsnittet av hjørnestolpen slik den ser ut over dekksramma.

Ruffen

Samtidig som vi andre har plagdes med å ligge på kne under båten i en uke og høvle på spantene har Johan kunnet gå med rak rygg og lage et hyggelig stykke g jobb. Vi får som fortjent heter det.

Johan er i gang med å bygge opp ruffen helt akter på båten. Ovenpå dekksbjelkene var allerede en ramme til ruffen felt sammen, og nå har han reist hjørnestolper i hvert hjørne. Hjørnestolpene er ikke helt enkle å lage når hver stolpe lages i ett stykke. Over dekksramma ser de ut som to trekanter som henger sammen med ca 1’’ treverk der spissene møtes. Dette fordi det er falset ut for plankene som ruffsidene bygges opp av. Her er jo kledning både på sidene og i endene, og hjørnestolpene fungerer som et spikerslag i hjørnet av kassa. Innvendig og utvendig avrundes den synlige delen av hjørnestolpen, og foten løper på innsiden av ruffkarmen hvor den spikres fast. Dekksramma har en kant som stikker opp som en 1’’ x 1’’ list inne på kanten, og stolpene tilpasses over denne kanten slik at det blir tett.  I utgangspunktet var emnene til hjørnestolpene omkring 20 x 20 cm. Når de nå er ferdige ser de smekre og fine ut.

Kledningen i ruffen er 65 mm tykke liggende planker. Disse blir satt sammen med not og fjær, hvor det selvsagt er viktig å legge fjæra oppover for å få det tett. Før vi legger plankene sammen for godt smøres det godt med tykk linoljemaling i mellom bordene. Det er viktig å forsøke å forsegle bordene så godt som mulig slik at de ikke råtner når ferskvann trenger inn i sprekker. Av samme grunn prøver vi å ha rein kjerneved, al eller malme som det heter, ned der kledningen treffer ramma. Her er det en liten kant som stikker ut og hvor det lett kan bli stående litt fukt.

Kledningsplankene skal spikres til hjørnestolpene og siden boltes opp ned gjennom hver bjelke. Disse boltene går helt ovenfra og ned til underkant av bjelkelaget de står på. Her klinkes de og da er de godt forankret. Når man ligger ute på fiskebankene og sjøene slår over fartøyet og smeller inn i ruffen har man nok vært glad for at tingene er godt tilpasset og boltet sammen. Vi får følge opp den tradisjonen.

13.04.15
Morten Hesthammer