Venstre: Kasper borer hullene i eselhodet. Midten: Selve eselhodet Høyre: Alfred i gang med smøring av skansekledning og skrog.

Eselhodet

Mens jeg nå er tilbake i Ålesund fortsetter Seppe med å smi beslag, mens Kasper for tida lager eselhode. Begge disse to holder til på hjemmebanen til Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. Eselhodet er et beslag som står fast på stormasta og som også har et eget hull til toppstanga slik at denne kan heises og settes fast og finne støtte i hullet. Normalt er det beslaget helt øverst på stormasta som kalles for eselhodet, mens det et par meter lengre ned er lagt dragere langskips og tverrskips og kalles for saling. På bankskøyta er det ikke slik i salingen, men nok et eselhode, og det er dette Kasper er i ferd med å lage. Dette eselhodet, det er mulig det heter noe helt annet siden det sitter i salingen, er laget av et stort stykke tre og vi bruker eik. I dette trestykket er det to hull, ett som sitter trangt på stormasta, og som sagt et hull til toppstanga. Ifølge Store norske leksikon antar man at det er på grunn av de to hullene at det ligner et eselhode og derav fått sitt navn. Leserne får jo se om de syntes det ligner et eselhode.

Når eselhodet er ferdig utformet i tre belegges det med et jernbånd på utsiden. Dette beslaget varmes opp og smyges på utsiden av treverket. Når det så kjøles ned vil det krympe og virkelig støtte beslaget slik at det ikke sprekker ved belastningene det utsettes for.

I den måneden jeg har vært borte fra Ålesund og bankskøyta har Alfred og Magdalena gått i gang med å smøre det utvendige treverket i skroget. Dekket har fått ca 100 liter av en blanding av linolje, terpentin og litt tretjære, mens fribordet er de fortsatt i gang med å gi olje. Det er om å gjøre å mette treverket med olje for å hindre ferskvannet i å trenge inn og dermed også gi grobunn for råtesoppen. Samtidig vil treverket bli mer stabilt dersom en klarer å hindre vannet i å vandre inn og ut av treverket ved forskjellig luftfuktighet. Spesielt dekket er utrolig viktig å få mettet. Det kan jo sammenlignes med et tett tak i et hus. Alfred og Magdalena får bare pøse på med olje så lenge treverket suger til seg!

Lars og jeg er også i gang på bankskøyta, og Lars har nå fått hjelp med innredninga av Ragnvald Holvik. Hva de får til får jeg fortelle i et annet innlegg.

18.01.16
Morten Hesthammer