Bildet viser hvordan det er laget et lite bryst i rekkestøtta som fyllstykket hviler på. Skissen viser hvordan fyllstykkene ligger mellom rekkestøttene, og hvordan de på et seinere tidspunkt kommer til å bli boltet fast.

Fyllstykker

Det blei litt sparsomt med innlegg på bloggen i forrige arbeidsperiode. Det skyldes ikke at det ikke foregikk noe, men fordi jeg var på synfaringer av andre fartøy både her og der. Det har vært søknadsrunde hos Riksantikvaren og da er det mange som skal ha budsjettpriser i siste liten før datoen passerer. Nå er datoen passert, og vi er tilbake i Ålesund for å jobbe videre med bankskøyta. I den foregående perioden har de fleste av oss jobbet konsentrert på bjelkelaget, og det nærmer seg nå ferdig. Dvs bjelker med tilbehør er nesten på plass, og når det er ferdig lagt skal vi slette toppen av bjelkelaget før vi kan fortsette med luker og dekksarrangement. Johan blei ferdig med sitt arbeid på bjelkelaget i dag, og har begynt å lage fyllstykker.

Fyllstykkene har nok forskjellige navn rundt om i Norge, men her mener jeg de plankebitene som ligger mellom rekkestøttene i samme høyde som dekket, eller vaterbordet i vårt tilfelle. De ligger og svever over rekkestøttene som en lokk som er låst fast mellom øverste hudplank og vaterbordet. Fyllstykkene er 2 ½’’ (tommer) tykke, og siden spantetoppene er kappet av 3’’ under øverste bordgang må vi gjøre noe for at fyllstykket blir liggende i riktig høyde fram til de blir boltet fast på et seinere tidspunkt. Fortrinnsvis hugges et lite bryst inn i rekkestøttene sånn at fyllstykket blir lengre i nedre kant enn i øvre kant. Ca 5 mm hugges det inn i rekkestøttene. Mot endene av fartøyet blir det et problem å gjøre det slik i og med at rekkestøttene «lukker» inn i fartøyet. Med det mener jeg at avstanden mellom rekkestøttene inn i fartøyet er kortere enn avstanden ut mot hudplanken. Det er derfor ikke mulig å træ fyllstykket innenfra og ut, og heller ikke utvendig fra og inn for der er hudplanken på plass. Vi må derfor tilpasse lengden på fyllstykket og slippe det rett ned slik at det ligger på plass mellom hudplanken og de to rekkestøttene. For at de ikke skal rasle lengre ned enn vi ønsker må vi stifte fast et par lister på rekkestøttene.

Noen lurer gjerne på hvorfor vi ikke bare tilpasser spantetoppene og fyllstykkene slik at fylltykkene hviler ovenpå spantetoppene. God lufting er rett og slett svaret. Treverk som blir utsatt for fukt av og til må ha luft og mulighet til å tørke opp, ellers skaper man gode levevilkår for råtesoppen. Derfor denne avstanden på 12 – 13 mm. Det skal lages ca 40 fyllstykker, så de blir ikke ferdige i morgen!

27.01.2015
Morten Hesthammer